บางจาก ระบุ ศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน-บางจากไบโอฟูเอล กลับมาดำเนินงานตามปกติได้ภายใน พ.ย.54 ส่วนปั๊มน้ำมัน 97 แห่งที่ปิดไปหลังน้ำท่วมเปิดให้บริการได้ทั้งหมดภายใน ธ.ค.นี้...

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดวันที่ 16 พ.ย. ดังนี้ 1. ศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน บริษัทฯ สามารถป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ภายในไว้ได้ และกลับมาดำเนินการจ่ายน้ำมันจากศูนย์น้ำมันบางปะอินตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 2. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (บริษัทย่อย) บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด สามารถป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ภายในไว้ได้ และจะกลับมาดำเนินการผลิตภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

3. โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ Phase 1 (38 เมกะวัตต์) 3.1 โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์ ได้ผลิตและจำหน่ายไฟแล้ว แต่เนื่องจากมีน้ำท่วมขังจึงได้หยุดดำเนินการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2554 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยทรัพย์สินไว้ด้วยแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ และคาดว่าจะกลับมาดำเนินการตามปกติภายในเดือนมีนาคม 2555 3.2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 30 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง แต่เนื่องจากมีน้ำท่วมขังจึงได้หยุดก่อสร้างชั่วคราว โดยผู้รับเหมาได้ทำประกันภัยทรัพย์สินไว้ด้วยแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ และผู้รับเหมาได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ และคาดว่าจะสามารถผลิตและจำหน่ายไฟได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2555

4. สถานีบริการน้ำมันบางจาก สถานีบริการน้ำมันบางจากได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมทั้งหมด 97 แห่ง ซึ่งบางส่วนได้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ และคาดว่าจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2554

สำหรับคลังน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมันสุขุมวิท 64 ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และยังดำเนินการตามปกติ.

Comment

Comment:

Tweet