บริษัทจดทะเบียนร่วมลงขันสมทบกองทุน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” แล้ว 110 ล้านบาท หลังเริ่มระดมทุนเมื่อกลาง ต.ค.ที่ผ่านมา หวังพลิกฟื้นชีวิตประชาชน ทั้งระหว่างน้ำท่วมและหลัง...

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กล่าวถึงความคืบหน้ากองทุน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้ฟื้นคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด ว่า  เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา บริษัทจดทะเบียนไทยจำนวน 16 แห่งได้มอบเงินกว่า 10 ล้านบาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนดังกล่าว โดยขณะนี้มียอดบริจาคจากบริษัทสมาชิกรวมประมาณ 110 ล้านบาท หลังจากที่ได้เริ่มระดมทุนมาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

“ในช่วงประมาณ 1 เดือน ของการระดมทุน ปรากฏว่า เราได้รับความมือเป็นอย่างดีจากบริษัทสมาชิก ซึ่งได้ร่วมกันบริจาคเงินเป็นจำนวนถึง 110 ล้านบาทแล้ว ตรงนี้แสดงให้เห็นถึงพลังร่วมของพวกเรา ในภาคตลาดทุนที่ต้องการให้ภาคประชาชนฟื้นคืนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุด เพราะอุทกภัยครั้งนี้ใหญ่มาก และขยายวงกว้างไปในหลายพื้นที่”

นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” กล่าวว่า  น้ำท่วมครั้งนี้ถือเป็นมหาอุทกภัย ส่งผลให้ประชาชนเป็นจำนวนมากได้รับความสูญเสียทั้งทางด้านชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุน ทางคณะทำงานได้พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก และอนุมัติโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งทางด้านอาหาร การแพทย์ สุขอนามัย และยานพาหนะ โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ จาก 4 เหล่าทัพ รวมทั้งสภา กาชาดไทย ในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ส่วนเงินกองทุนที่เหลือนั้นจะนำไปใช้ฟื้นฟูภาคประชาชนหลังน้ำลดต่อไป

Comment

Comment:

Tweet