อย.เร่งดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการขายยาแผนปัจจุบันที่ทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะร้านที่ไม่มีเภสัชกรประจำร้านในช่วงที่เปิดทำการ หรือฝ่าฝืนขายยาอันตราย...

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยผลการดำเนินคดี ผู้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ว่า อย.ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการขายยาแผนปัจจุบัน ที่ทำผิดกฎหมาย ในหลายกรณี เช่น ไม่ประจำอยู่ ณ สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตลอดเวลาที่เปิดทำการ ทั้งๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีเภสัชกรประจำร้านในช่วงที่เปิดทำการ หรือฝ่าฝืนขายยาอันตรายให้สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ, ไม่ควบคุมการจัดทำบัญชียาที่ซื้อและขายขายยาอันตรายในระหว่างที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่และขายยานอกเวลาทำการที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต  รวมทั้งไม่จัดทำบัญชียาที่ซื้อและขาย ฯลฯ

เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาตลอดปี 2554 ที่ผ่านมา อย.ได้ดำเนินคดีกับร้านขายยา อาทิ ร้านวิทยาพรเภสัช เขตคลองสาน กทม. บริษัท ท็อป ฟาร์ม่า ซัพพลาย หมู่บ้านธนากร 2 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย ความผิดฐานไม่ประจำอยู่ ณ สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตลอดเวลาที่เปิดทำการ เป็นต้น.

Comment

Comment:

Tweet