นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลเตือนให้รู้กันทั่วไปว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็สร้างความลำบากให้กับพวกปูปลาและสัตว์ทะเลอื่นๆ ไปตามๆกัน ทำให้มันจะต้องว่ายน้ำให้เร็วขึ้น เพราะจะต้องออกหากินกันไกลขึ้น

ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติอ้างในผลการศึกษาว่า สัตว์ทะเลโดยเฉพาะในมหาสมุทรอินเดีย  มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและตะวันออก รวมทั้งในมหาสมุทรกึ่งอาร์กติก จะต้อง พบกับความยากลำบากหนักขึ้น ที่จะต้องปรับตัวหรืออพยพย้ายแหล่งที่อยู่เสียใหม่เพื่อความอยู่รอด

“สายพันธุ์ไหนไม่อาจปรับตัวให้ เข้ากับน้ำที่อุ่นขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ก็จะต้องว่ายน้ำไปไกลและเร็วขึ้น เพื่อจะหาบ้านใหม่”

พวกเขาได้ศึกษาข้อมูลการเปลี่ยน แปลงอุณหภูมิทั่วโลก นับแต่ทศวรรษ 2503 และข้อมูลอื่น “เราตรวจวิเคราะห์ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการผันแปรอุณหภูมิตามฤดูกาลทั้งบนบกและในทะเล”.

Comment

Comment:

Tweet