ภาษิตที่ว่า “เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก” ยังคงขลังอยู่ จากการสำรวจคนอเมริกันของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ว่า คนทุกวันนี้มีเพื่อนแท้คนละกี่คน พบว่าเหลือน้อยลงไปแค่เพียงไม่เกิน 2 คน ซึ่งเมื่อสำรวจเมื่อ 25 ปีก่อนยังมี 3 คน

วารสาร “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต” รายงานผลการสำรวจว่า นักวิจัยมีความเห็นว่า เหตุที่จำนวนเพื่อนแท้ลดน้อยลง เนื่องเพราะคนเราเลือกเพื่อนแท้เฉพาะเจาะจงลงไป อย่างเช่น ถือว่าเพื่อนแบบนั้นคือคนที่สามารถถกเถียงเรื่องที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญกันได้

เมื่อขอให้ระบุว่า คิดว่ามีเพื่อนแท้กี่คน ได้ผลว่า ร้อยละ 48 แจ้งว่า มีเพียง 1 คน ร้อยละ 18 มี 2 คน กับอีกร้อยละ 29 บอกว่ามากกว่า 2 คน.

Comment

Comment:

Tweet