กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใช้วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี โดยใช้ตัวละคร สุดสาคร และม้านิลมังกร เป็นสัญลักษณ์เพื่อเล่าเรื่องราวของท้องทะเล ในงานเอ็กซ์โปเกาหลี...

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ทช.จะเดินทางไปร่วมงาน Yeosu International Exposition 2012 ณ เมืองยอซู สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็น 1 ใน 3 งานใหญ่ระดับโลก ที่กว่า 100 ประเทศ และองค์กรระดับโลกอีก 10 กว่าหน่วยงาน รวมมากกว่า 120 พาวิลเลียน  ระหว่างวันที่ 12 พ.ค.-12 ส.ค. 2555 โดย ทช.จะจัดสร้างอาคารศาลาไทย นำเสนอการบริหารจัดการท้องทะเล ผลักดันกระแสการใช้ทรัพยากรทางทะเลแบบยั่งยืนให้เกิดเป็นกระแสสังคมทั่วโลก  รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย ในฐานะประเทศที่มีการจัดการท้องทะเลมาช้านาน โดยเฉพาะโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อสายตาชาวโลก นอกจากนี้ การเข้าร่วมงานครั้งนี้ ยังสร้างประโยชน์ทางอ้อมอย่างประเมินค่าไม่ได้ ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยว  การผลิตอาหารในฐานะครัวของโลก  การส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และยังกระชับความสัมพันธ์กับหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลี

Comment

Comment:

Tweet