ช่วงนี้จะไม่พูดถึงเรื่องน้ำท่วมคงจะไม่เข้ายุคเข้าสมัยนะคะ นอกจากเราต้องระวังเก็บข้าวของในบ้านและเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยคือการรักษาสุขภาพของตัวเราเอง

โรคที่มากับน้ำท่วมมีมากมายหลายโรค ทั้งโรคที่มาจากการสัมผัสน้ำโดยตรง เช่น น้ำกัดเท้าหรือโรคติดเชื้อในระบบต่างๆ เช่น ไข้หวัด หรือโรคทางเดินอาหารเช่น อุจจาระร่วง โรคตาแดงก็เป็นโรคทางตาที่พบได้บ่อยมากๆ เช่นเดียวกัน

Comment

Comment:

Tweet