กรมธนารักษ์ ช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ยกเว้นค่าเช่าสูงสุด 2 ปี ใน 8 จังหวัด รวมค่าเช่าเกือบ 17 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้กรมธนารักษ์เร่งรายงานผลการสำรวจพื้นที่ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนผู้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการด่วน ในเบื้องต้นได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ และได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้ คือ กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย หากที่พักเสียหายบางส่วน ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี ถ้าเสียหายทั้งหลัง 2 ปี หรือกรณีเช่าเพื่อประกอบการเกษตร หากพืชหรือผลผลิตเสียหาย ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี และกรณีเช่าอาคารราชพัสดุ หากไม่สามารถประกอบอาชีพ เกิน 3 วัน ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า เป็นเวลา 1 เดือน

ทั้งนี้ ผลการสำรวจผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน 8 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น 13,922 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่ออยู่อาศัย 10,231 ราย รองลงมา เช่าเพื่อประกอบการเกษตร 1,993 ราย เช่าอาคารพาณิชย์ 1,595 ราย และเช่าเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น 103 ราย ตามลำดับ หรือคิดเป็นเงินที่ต้องยกเว้นการเก็บค่าเช่าประมาณ 17 ล้านบาท ส่วนอีก 2 จังหวัด คือ สุโขทัย และกำแพงเพชร แม้จะเกิดอุทกภัย แต่ในส่วนของผู้เช่าที่ราชพัสดุ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

สำหรับการเรียกเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ โดยปกติกรมธนารักษ์ได้เก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ในอัตราต่ำอยู่แล้ว กรณีที่เป็นการเช่าเพื่อการเกษตรขั้นต่ำอยู่ที่ 20 บาทต่อไร่ต่อปี หากเป็นการเช่าเพื่ออยู่อาศัย คิดค่าเช่าขั้นต่ำ ตารางวาละ 25 สตางค์ต่อเดือน ส่วนผู้เช่าอาคารราชพัสดุ คิดค่าเช่าขั้นต่ำ ตารางเมตรละ 2 บาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายในขณะนี้ จะสามารถประเมินเป็นตัวเลขได้ คงต้องรอให้สถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้น หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในแต่ละจังหวัด จะเร่งออกสำรวจ และประเมินผลความเสียหาย แล้วนำมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ดีผู้เช่าสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นๆ โดยจะต้องนำเอกสารไปยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่ ภาพถ่ายแสดงสภาพอาคาร ที่อยู่ หรือที่ดินที่ได้รับเสียหาย และหนังสือรับรองจากผู้นำท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Comment

Comment:

Tweet