"หมอตุลย์" ยื่นหนังสือถึงเลขากฤษฎีกา ค้านร่าง พ.ร.ฎ. อภัยโทษ ซัดแหลก ครม.หมกเม็ดแก้หลักเกณฑ์ขัดหลักนิติธรรม เอื้อประโยชน์ "ทักษิณ"เพียงคนเดียวโดยแท้ ด้าน ''วรัญชัย'' โผล่หนุน ลั่น เพื่อปรองดอง อุ้ม ''ทักษิณ'' คนดีที่ถูกกลั่นแกล้ง...

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ.พระอาทิตย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดิน ได้ยื่นหนังสือคัดค้านร่างพระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ฎ.) พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2554 ต่อนายอัชพร จารุจินดา เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผ่านทาง ผอ.สำนักอำนวยการของคณะกรรมการกฤษฎีกา

หลังจากนั้น นายตุลย์ได้อ่านแถลงการณ์ของกลุ่มเครือข่าย ฯ ต่อหน้าประชาชนที่มาสนับสนุนจำนวนเกือบ 100 คน มีใจความว่า เนื่องจากการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้พิจารณาวาระของการตรา พ.ร.ฎ. อภัยโทษ 2554 ซึ่งเปลี่ยนแปลงหรือตัดทอนเนื้อหาจากร่าง พ.ร.ฎ. อภัยโทษ ฉบับก่อนๆ โดยในร่าง พ.ร.ฎ. อภัยโทษ ฉบับนี้มีสาระสำคัญที่ส่อให้ความช่วยเหลือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพียงคนเดียวอย่างชัดแจ้ง เช่น การที่ไม่ต้องถูกคุมขัง ก็สามารถได้รับพระราชทานอภัยโทษได้ การแก้ไขระยะเวลาโทษจาก 1 ปี เป็น 2 หรือ 3 ปี เป็นต้น ทางเครือข่ายฯ คัดค้านร่าง พ.ร.ฎ. อภัยโทษ 2554 ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ ถึงแม้ว่าอำนาจหน้าที่ในการตรา พ.ร.ฎ. เป็นของครม. แต่การกระทำดังกล่าว เป็นเรื่องที่ไม่สมควร และยังทำให้ผิดหลักนิติธรรม ที่ต้องบังคับใช้กฎหมายต่อบุคคลโดยเท่าเทียมกันอีกด้วย

Comment

Comment:

Tweet