ปลัด มท. คาด แผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยของแต่ละจังหวัดเข้า ครม.ได้วันอังคารหน้าระบุ ใช้งบประมาณไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในการประชุมกระทรวงผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศว่า จากที่ได้สั่งการให้จังหวัดที่ประสบอุทกภัยสรุปแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภายในวันที่ 15 พ.ย. ขณะนี้ทุกจังหวัดได้สรุปแผนเข้ามาครบถ้วนแล้ว คาดว่าในเย็นวันนี้ (18 พ.ย.) กระทรวงมหาดไทยจะสรุปเรื่องทั้งหมด ส่งไปให้คณะกรรมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมได้ โดยจะสรุปวงเงิน 8 หมื่นล้านบาทให้เหลือไม่เกิน 5 หมื่นล้านบาท ก่อนที่จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการแต่ละชุดกลั่นกรองเรื่องเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เพื่อสรุปเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในวันอังคารที่ 22 พ.ย.

ทั้งนี้ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุหลังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้โอนงบประมาณไปให้ทุกจังหวัดแล้วก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ไปเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จ่ายเงินให้ผู้สูงอายุโดยเร็วด้วยโดย เฉพาะในพื้นที่ประสบอุทกภัย.

Comment

Comment:

Tweet