กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 19 รับรอง "แถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือในด้านการป้องกันอุทกภัย การลดผลกระทบ การบรรเทา การฟื้นฟู และการบูรณะ" ซึ่งเป็นข้อเสนอของไทย และทุกประเทศได้แสดงความชื่นชมต่อความคิดริเริ่มของไทยในเรื่องนี้...

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 19 (19th ASEAN Summit) ที่ศูนย์ประชุม Bali Nusa Dua Conventional Centre (BNDCC) บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ย. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 19 (19th ASEAN Summit) ที่ศูนย์ประชุม Bali Nusa Dua Conventional Centre (BNDCC) บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีประเด็นการหารือหลัก ได้แก่ การสร้างประชาคมอาเซียนในปี 2558 การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก และประเด็นระดับภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศต่างๆ รวมทั้งได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Leaders’ Meeting with the ASEAN Business Advisory Council: ABAC) ด้วย

Comment

Comment:

Tweet