ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งเฝ้าระวังคุณภาพความสะอาดอาหาร น้ำดื่ม และการขับถ่าย หวั่นอุจจาระร่างแพร่ ด้าน รมว.สธ. ย้ำยังไม่พบโรคระบาดทุกพื้นที่ประสบภัย...

นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า โรคที่น่าเป็นห่วงในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลด คือ โรคอุจจาระร่วง เป็นโรคที่พบได้ง่าย เนื่องจากปนเปื้อนมากับน้ำดื่มน้ำใช้ ส่วนอาหารที่รับประทานเข้าไป กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้มาตรการป้องกัน 3 หลักการคือ 1.เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ทั้งประปานครหลวง ประปาจังหวัด และระบบประปาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ ยังเฝ้าระวังคุณภาพความปลอดภัยอาหารทั่วไป อาหารบริจาค และน้ำดื่ม น้ำแข็ง โดยสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลเรื่องความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วม หรือจัดที่รองรับสิ่งขับถ่ายจากประชาชนที่ประสบภัยให้ถูกวิธี ไม่ถ่ายลงน้ำท่วมขัง วางมาตรการควบคุมโรคที่รวดเร็ว หากมีผู้ป่วยจากโรคในข่ายเฝ้าระวัง หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งมีทุกจังหวัด ทุกอำเภอ จะลงพื้นที่ทำการควบคุมภายใน 24 ชั่วโมง

Comment

Comment:

Tweet