ที่ประชุม กพฐ. เห็นชอบนโยบายและแนวทางการรับนักเรียนปีการศึกษา 2555 พร้อมทั้งสนับสนุนให้โรงเรียน ระดมทรัพยากรจากเด็กที่ได้เข้าเรียนแล้ว แต่ไม่ให้รับเงินบริจาค โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันกับการเข้าเรียน...

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กพฐ.ได้เห็นชอบนโยบายและแนวทางการรับนักเรียนปีการศึกษา 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งสนับสนุนให้โรงเรียนระดมทรัพยากรจากเด็กที่ได้เข้าเรียนแล้ว แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันกับการเข้าเรียน โดยแนวทางรับนักเรียนจะเหมือนปีที่ผ่านมา รวมถึงการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนทั้ง ม.1 และ ม.4 ด้วย ซึ่งคำนึงถึงนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป โดยการรับนักเรียนทั่วไปสอบคัดเลือกร้อยละ 80 และใช้ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ร้อยละ 20

ส่วนโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับ ม.ปลายที่มีอยู่ 9 โรง คือ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา กทม. ร.ร.เตรียมอุดมฯ จ.นครศรีธรรมราช ร.ร.เตรียมอุดมฯ จ.พิษณุโลก ร.ร.เตรียมอุดมฯ จ.สกลนคร ร.ร.เตรียมอุดมฯ เปร็งวิสุทธาธิบดี จ.ฉะเชิงเทรา ร.ร.พิบูล–วิทยาลัย จ.ลพบุรี ร.ร.น่านประชาอุทิศ จ.น่าน ร.ร.อุดร–พัฒนาการ จ.อุดรธานี และ ร.ร.ศรีธวัชวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด กำหนดสัดส่วนหลักเกณฑ์คัดเลือกโดยใช้คะแนนโอเน็ตที่ร้อยละ 20 แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 80.

Comment

Comment:

Tweet