นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนกวดวิชาแห่งประเทศไทย มั่นใจเลื่อนเปิดภาคเรียน ไม่กระทบคอร์สที่โรงเรียนกวดวิชาเปิดสอน...

จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย เป็นวันที่ 6 ธ.ค.2554 และจะให้โรงเรียนจัดสอนชดเชยให้กับนักเรียนในวันเสาร์เต็มวัน และช่วงเย็นของวันจันทร์-ศุกร์เพิ่มอีก 1 คาบ ซึ่งการเรียนชดเชยดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มนักเรียนที่ลงเรียนกวดวิชาเอาไว้ล่วงหน้า และมีการจ่ายเงินค่าเล่าเรียนเอาไว้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ตารางเรียนจะเป็นช่วงวันเสาร์-อาทิตย์นั้น นายอนุสรณ์ ศิวะกุล นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนกวดวิชาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทางสมาคมได้รับการประสานงานจาก นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) รวมถึงได้มีการติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่มีผลต่อการเลื่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนต่างๆ ทางสมาคมได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่า วันที่โรงเรียนจัดสอนชดเชยนั้น อาจจะกระทบกับคอร์สที่โรงเรียนกวดวิชาเปิดสอนในวันเสาร์-อาทิตย์แน่  จึงได้มีการกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาไว้ 3 แนวทาง คือ 1.ทางโรงเรียนกวดวิชาได้มีการปรับแผนตารางเรียนล่วงหน้าใหม่ตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย.ที่ผ่านมาถึงวันที่ 5 ธ.ค. โดยเด็กที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมซึ่งมีอยู่ประมาณ 60% ก็ยังมาเรียนได้ตามปกติ ทั้งนี้ การจัดตารางเรียนล่วงหน้าดังกล่าว เด็กจะเรียนได้เกือบครบหลักสูตร หรือประมาณ 80%

นายอนุสรณ์กล่าวอีกว่า 2.ในกรณีที่เด็กไม่สะดวกที่จะมาเรียนในคอร์สเรียนล่วงหน้าดังกล่าวก็จะปรับให้เด็กมาเรียนในช่วงเย็นของวันธรรมดา และวันอาทิตย์ได้หลังจากที่เปิดภาคเรียนแล้ว และ 3. หากเด็กไม่สะดวกที่จะมาเรียนได้เลยในทั้ง 2 แนวทางก็จะเปิดคอร์สสอนให้ในช่วงเดือน มี.ค. และ เม.ย.2555 หรือสามารถขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนก็ได้ ซึ่งทางโรงเรียนกวดวิชาก็พร้อมจะคืนเงินให้ สิ่งที่อยากฝากคือการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าว อาจารย์ควรมีการจัดทำแผนการสอนไว้ล่วงหน้า และเป็นแผนการสอนที่กระชับให้เด็กเข้าใจง่ายที่สุด ไม่ใช่แต่ละวิชาต่างก็อัดงานให้เด็กแบบนี้เด็กจะไม่ไหว.

Comment

Comment:

Tweet