เปิดฉากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน และอีเอเอส ที่บาหลี อินโดนีเซีย อย่างเป็นทางการแล้ว ขณะที่เหล่าผู้นำอาเซียนมีฉันทามติ รับรองให้พม่าเป็นประธานอาเซียนปี 2557...

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อ 17 พ.ย. ว่า การประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และเอเชียตะวันออก (อีเอเอส) บนเกาะบาหลีของอินโดนีเซีย เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่ 17 พ.ย. และมีไปจนถึงวันที่ 19 พ.ย. นอกเหนือจากอาเซียน 10 ชาติแล้ว ยังมีผู้นำออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์เข้าร่วมด้วย พร้อมสมาชิกใหม่ 2 ชาติ คือ สหรัฐฯและรัสเซีย โดยประธานาธิบดีบารัค โอบามาของสหรัฐฯ เข้าร่วมในวันที่ 19 พ.ย.

นายสุสิโล บัมบัง ยุดโดโยโน ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย แถลงเปิดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและอีเอเอส ว่าอาเซียนต้องการเล่นบทบาทบนเวทีโลกมากขึ้น และต้องร่วมมือกันสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค ส่วนหัวข้อการประชุมหลักๆ มีรวมทั้งข้อพิพาททางน้ำทะเลจีนใต้ และการปฏิรูปในพม่า ขณะเดียวกันเหล่าผู้นำอาเซียน ได้หยิบยกเรื่องพม่าเสนอตัวเป็นประธานอาเซียน ในปี 2557 ขึ้นหารือก่อนอนุมัติตามการเสนอ หมายถึงว่าพม่าจะเป็นเจ้าภาพการประชุมอีเอเอสในปี 2557 ด้วย

Comment

Comment:

Tweet