สำนักวาติกันแสดงความไม่พอใจ หลังบริษัทเสื้อผ้าสำเร็จรูประดับโลกของอิตาลี แพร่ป้ายโฆษณาชุดใหม่ เป็นภาพตัดต่อ “โป๊ป” เบเนดิกต์ ที่ 16 จูบปากกับอิหม่ามแห่งสถาบันอัล-อัซฮาร์ของอียิปต์...

บริษัทเบเนต็อง ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูประดับโลกของอิตาลี เผยแพร่ภาพโฆษณาชุดใหม่ในหัวข้อ “ไม่เกลียดชัง” หรือ “อันเฮท” เมื่อ 16 พ.ย. โดยใช้รูปตัดต่อภาพสมเด็จพระสันตะปาปา หรือ “โป๊ป” เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขแห่งนครรัฐวาติกันและผู้นำสูงสุดของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก กำลังจูบปากชีค อาห์เหม็ด อัล ทายยิบ อิหม่ามแห่งสถาบันอัล-อัซฮาร์ของอียิปต์ และป้ายโฆษณาดังกล่าวถูกนำไปติดไว้ตามที่สาธารณะในเมืองใหญ่ของอิตาลี เพื่อชูจุดขายของยี่ห้อเบเนต็อง ซึ่งสนับสนุนหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม

Comment

Comment:

Tweet