ผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่หวั่นน้ำท่วม ชงตั้งสำนักงานชั่วคราว สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ชั้น 25 ห้อง 2502 ถนนประชาชื่น ยืนหยัดรับเรื่องร้องเรียนประชาชนในภาวะอุทกภัย

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ด้วยสภาวะวิกฤติการเกิดอุทกภัยกระจายทั่วพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นที่ทำการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางติดต่อราชการในระยะนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ต้องการร้องเรียน เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และประชาชนสามารถติดต่อกับสำนักงานได้อย่างสะดวก จึงได้รับความอนุเคราะห์จาก พลเอกธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดตั้ง สำนักงานชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง เพื่อบริการพี่น้องประชาชน ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ชั้น 25 ห้อง 2502 ถนนประชาชื่น แขวง/เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โดยประชาชนสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ การเดินทางดังนี้ รถโดยสาร ขสมก. สาย 66, 67 และ 70 นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) จอดให้บริการปรึกษา พร้อมให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่ ณ อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยรถโดยสาร ขสมก. สาย 18,28, 70 และ 515

Comment

Comment:

Tweet