รมว.วัฒนธรรมคาดใช้งบเบื้องต้น 1,435 ล้าน บูรณะโบราณสถานถูกน้ำท่วม 250 แห่ง หลังส่งกรมศิลป์สำรวจพื้นที่ วอนคลังลดหย่อนภาษีเงินช่วยเหลือจากเอกชน... 

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า แผนการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และบูรณะโบราณสถาน ศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ โดยในส่วนกรมศิลปากรได้แจ้งสรุปโบราณสถานที่เสียหายใน จ.พระนครศรีอยุธยา หลังลงตรวจพื้นที่เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ในเขตเกาะเมืองมี 54 แห่ง นอกเกาะเมือง 76 แห่ง ที่ต้องใช้งบบูรณะกว่า 600 ล้านบาท และรวมอีก 120 แห่งทั่วประเทศ เป็น 250 แห่ง ใช้งบบูรณะเบื้องต้น 1,435 ล้านบาท

ส่วนการช่วยเหลือของต่างประเทศนั้น ขณะนี้สถานทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย ได้บริจาค 1 แสนยูโร (4.2 ล้านบาท) และด้านองค์กรมหาชนของไทยหลายราย ได้แสดงความจำนงเข้ามาช่วยเหลือบูรณะรักษาสมบัติของชาติ โดยทาง วธ. ขอความชัดเจนจากกระทรวงการคลัง ในเรื่องการลดหย่อนภาษีอย่างน้อย 1.5 เท่าก่อนอีกครั้งที่จะแจ้งภาคเอกชนทราบ นอกจากนี้ วธ.เดินหน้าแผนงานสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย ซึ่งเร็วๆ นี้จะเชิญคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทย เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แหล่งมรดกโลก เพื่อแสดงถึงความพร้อมการต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย.

Comment

Comment:

Tweet