กรมศิลปากรพบพระนอนไสยาสน์แตกร้าว วธ.เชิญทูตเที่ยวกรุงเก่าฟื้นความเชื่อมั่น อ้อน ก.คลังลดภาษีบูรณะอย่างน้อย 1.5 เท่า ...

นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กรมศิลปากรได้แจ้งสรุปโบราณสถานที่เสียหายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังลงตรวจพื้นที่เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ในเขตเกาะเมืองมี 54 แห่ง นอกเกาะเมือง 76 แห่ง ที่ต้องใช้งบบูรณะกว่า 600 ล้านบาท และรวมอีก 120 แห่งทั่วประเทศเป็น 250 แห่ง ใช้งบบูรณะเบื้องต้น 1,435 ล้านบาท ส่วนการช่วยเหลือของต่างประเทศขณะนี้สถานทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทยได้บริจาค 1 แสนยูโร (4.2 ล้านบาท) และด้านองค์กรมหาชนของไทยหลายรายได้แสดงจำนงเข้ามาช่วยบูรณะรักษาสมบัติของชาติ โดยทาง วธ. ขอความชัดเจนจากกระทรวงการคลังในเรื่องการลดหย่อนภาษีอย่างน้อย 1.5 เท่าก่อนอีกครั้งที่จะแจ้งภาคเอกชนทราบ

นอกจากนี้ วธ. มีการเดินหน้าแผนงานสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย โดยเร็วๆ นี้จะเชิญคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทยเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มรดกโลก ว่าพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ด้านนางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากรได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและอีกหลายองค์กรเข้ามาตรวจโครงสร้างและร่วมฟื้นฟูโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยภายในพื้นที่หัวใจประวัติศาสตร์ วิหารพระมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์ ขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้ว มีเพียงด้านหน้ากำแพงแก้ววัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ น้ำท่วมขังอยู่เล็กน้อยจะให้ผู้อำนวยการอุทยานฯ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำออก นอกจากนี้ ที่วัดโลกยจุธาได้พบรอยร้าวใหม่ที่องค์พระนอนพุทธไสยาสน์ บริเวณเหนือฝ่าพระบาทปริแตกลึกเป็นทางยาวชัดเจน ทางวิศวกรสำนักสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความเป็นห่วงมากที่ต้องเร่งบูรณะเป็นการด่วน

อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวอีกว่า ส่วนวัดไชยวัฒนารามยังมีน้ำท่วมลึก 1.40 เมตร กำลังดำเนินการสูบน้ำในวัดออกโดยรักษาระดับน้ำ เพื่อลดแรงอัดน้ำด้านนอก ทั้งนี้ กรมศิลปากรคิดว่าจุดที่เร่งทำการบูรณะให้กลับคืนมาอย่างเร็วก่อน คือบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ โดยจะขอแรงจิตอาสา และระดมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยกันทำความสะอาด รวมทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 2 สัปดาห์ เพราะขณะนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมโบราณสถานแล้ว โดยเฉพาะบริเวณเศียรพระรากต้นโพธิ์วัดมหาธาตุ ส่วนใหญ่ได้บันทึกภาพเหตุการณ์อุทกภัยไว้ด้วย.

Comment

Comment:

Tweet