ออกกฎเหล็ก ร.ร.ดัง จี้รับเด็กรอบเดียว จำนวน นร.ห้องต้องไม่เกิน 50 คน ส่วนโรงเรียนทั่วไปสามารถรับได้หลายรอบ หากมีที่นั่งว่าง...

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงนโยบายการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 ว่า การสอบเข้าเรียนในโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง หรือการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไปนั้นจะไม่ให้มีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการเข้าเรียนอย่างเด็ดขาด แต่ตนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผ่อนผันเกณฑ์ให้มีนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพิ่มมากขึ้น โดยขยายจำนวนการรับได้ประมาณ 10 % ของจำนวนการรับและยังสามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองได้เพื่อนำไปดูแลบุตรหลานของตน โดยจะลดเงินอุดหนุนของห้องเรียนพิเศษลงเพื่อนำไปอุดหนุนนักเรียนในห้องเรียนปกติ นักเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนแทน แต่การระดมทรัพยากรของโรงเรียนจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการแลกที่นั่งเรียนเด็ดขาด รวมทั้งการสอบเข้าเรียนก็ต้องไม่มีการเรียกรับเงินแลกที่นั่งเรียน หากตรวจสอบพบว่าผู้บริหารโรงเรียน หรือข้าราชการครูคนใดเรียกรับเงินจากผู้ปกครองเพื่อให้เด็กเข้าเรียนจะถือว่ากระทำผิดและจะต้องถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งตนจะเปิดให้ผู้ปกครองหรือใครที่มีข้อมูลการเรียกรับเงิน หรือรับฝากเด็ก ให้แจ้งข้อมูลมาที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อตรวจสอบต่อไป

ด้าน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำหรับการรับนักเรียนชั้น ม.1ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ให้กำหนดสัดส่วนเป็น 50:50 โดยรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือจะรับมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบซึ่งทางส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 ให้รับนักเรียนทั่วไป โดยการคัดเลือกจากการสอบ หรือการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่โรงเรียนกำหนด โดยการรับนักเรียนของโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูงจำนวน 200 แห่งต้องรับให้เสร็จในรอบเดียว และจำนวนนักเรียนต่อห้องต้องไม่เกิน 50 คนต่อห้อง ส่วนโรงเรียนทั่วไปสามารถรับได้หลายรอบหากมีที่นั่งว่าง ส่วนนโยบายห้ามฝากเด็กเข้าเรียนนั้นก็ยังต้องเข้มงวดเหมือนปีที่ผ่านมา.

Comment

Comment:

Tweet