นักวิชการติง “วรวัจน์” รวมศูนย์อำนาจทำให้ รมช. 2 คนผลงานไม่ชัด แต่ผลงานสอบผ่านช่วง 3 เดือน เพราะสร้างสีสันผ่านสื่อได้ดี...

รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการติดตามผลงานของนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ นางบุญรื่น ศรีธเรศ และ นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล รมช.ศึกษาธิการ เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า นายวรวัจน์ มีจุดเด่นคือ กล้าคิดนอกกรอบ มีการเตรียมตัวมาดี เชื่อมั่นในตนเองสูง นโยบายด้านการศึกษากว่า 80% ตลอด 3 เดือนมาจากนายวรวัจน์ ทั้งเป็นรัฐมนตรีที่สร้างสีสันผ่านสื่อได้ดี แต่ความเชื่อมั่นในตนเองก็เป็นจุดอ่อนด้วยคือ มีการรวมศูนย์ อำนาจในการตัดสินใจอยู่ที่คนคนเดียวมาก ทำให้บทบาทของ รมช.ศึกษาธิการ ทั้ง 2 คน ไม่เห็นผลงานดีเด่นชัด การแบ่งงานตามภูมิภาค ไม่สามารถสร้างผลงานออกมาได้

รศ.ดร.สมพงษ์กล่าวอีกว่า สำหรับนโยบายการศึกษาตลอด 3 เดือนสามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น 1. กลุ่มนโยบายที่ทำได้ดีและควรสานต่อ ได้แก่ นโยบายเรียนแล้วมีงานทำ การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2.กลุ่มนโยบายที่หากเปลี่ยนแปลงแล้วจะทำให้ปัญหาการศึกษาแย่ลง ได้แก่ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ, นโยบายเด็กฝาก และนโยบายการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ซึ่ง ทั้ง 3 เรื่อง เป็นนโยบายของรัฐบาลที่แล้วที่ควรสานต่อ 3.กลุ่มนโยบายที่ยังไม่ชัดเจนแบบ 50:50 ได้แก่ การแจกแท็บเล็ต การแจกสมาร์ทการ์ดหรือคูปองการศึกษา และการแบ่งงาน รมช.ศึกษาธิการตามภูมิภาค และ 4. กลุ่มนโยบายที่ยังไม่มีความชัดเจน ได้แก่ นโยบายมหาวิทยาลัยนอกระบบ การปรับปรุงวิทยฐานะครูและการปรับเปลี่ยนงบประมาณตามนโยบายรัฐจะได้รับงบสนับสนุน ทั้งนี้ ขอเสนอแนะว่า 3 เดือนจากนี้ นายวรวัจน์ควรใช้โอกาสที่ปิดเทอมเพราะภาวะน้ำท่วมเตรียมการศึกษาครั้งใหญ่ ระดมความคิดเห็น จัดประชาพิจารณ์ เกี่ยวกับนโยบายรัฐที่ยังคลุมเครือ 50:50 กับนโยบายที่ยังไม่ชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อสรุปอย่าตัดสินใจคนเดียว โดยรวมแล้วผลงานการศึกษา 3 เดือนของนายวรวัจน์ ได้เกรด ซีบวก หรือแค่สอบผ่านเท่านั้น.

Comment

Comment:

Tweet