อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแจงขั้นตอนรับเรื่องร้องทุกข์ กรณี พธม.จ่อยื่นเรื่องค้าน พ.ร.ฎ.อภัยโทษ ต้องนำเรื่องมาพิจารณาก่อนว่ามีความเห็นพ้องกับผู้ร้องหรือไม่ หากเห็นด้วยกับผู้ร้อง ก็จะส่งเรื่องสู่ชั้นศาลเพื่อพิจารณาวินิฉัย ซึ่งหากเป็นพระราชกฤษฎีกา ต้องส่งเรื่องสู่ศาลปกครองสูงสุดเท่านั้น...

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. นายปราโมทย์ โชติมงคล อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยกับไทยรัฐออนไลน์ หลังจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย มีมติเตรียมจัดชุมนุมหน้าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในวันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 2554 นี้ โดยมีจุดประสงค์ต้องการแสดงพลังคัดค้านการออกพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) อภัยโทษ ที่รัฐบาลอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเตรียมที่จะยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณา ก่อนส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกครั้ง พร้อมยื่นเรื่องร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ดำเนินคดีคณะรัฐมนตรี เนื่องจากอ้างว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายติดตามตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มารับโทษ ซึ่งอาจถือว่าเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

Comment

Comment:

Tweet