ส.ส.ปชป. จวก ประธานสภาฯ​ ล็อกวันซักฟอก 1 วัน ชี้ควรถามความเห็นฝ่ายค้านก่อน ลั่นรัฐบาลทำงานสั้นหรือยาวไม่เกี่ยว หากพบการทำงานส่อทุจริตก็จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ว่า การที่ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะกำหนดให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่ 27 พ.ย.54 นั้น เท่ากับเป็นการล็อกให้การอภิปรายมีได้เพียงวันเดียวเท่านั้น โดยไม่ได้สอบถามพรรคฝ่ายค้าน เหมือนกับประธานสภาฯ คนอื่น ที่เคยปฏิบัติกันมาว่ามีความจำเป็นและใช้เวลาเท่าใด เพราะวันที่ 28 พ.ย. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมสภาสมัยประชุมนี้ ต้องใช้เป็นวันลงมติหลังจากจากที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้ว รวมทั้งประธานสภาฯ ยังให้สัมภาษณ์ว่าฝ่ายค้านไม่ควรอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะ รัฐบาลเพิ่งทำงาน และยังไม่ได้ทำอะไรให้เกิดความผิดพลาด และเร็วเกินไป ที่จะเปิดการอภิปรายฯ

ส่วนตัวเห็นว่า ความเห็นและพฤติกรรมทำงานแบบนี้ ของประธานสภาฯ ทำให้สภาฯ และฝ่ายนิติบัญญัติพลอยได้รับความเสียหายไปด้วย เพราะเวลาการบริหารประเทศจะใช้เวลาสั้นยาวไม่ใช่สาระ แต่ถ้าเกิดกรณีที่รัฐมนตรีกระทำผิดกฎหมาย ทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ มีการกระทำการทุจริต หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต ตลอดจนบริหารราชการแผ่นดินบกพร่องล้มเหลว ไม่จำเป็นว่าจะเร็วจะช้าหรือไม่ แค่ 1 ชั่วโมง ถ้ามีการกระทำผิดดังกล่าว พรรคประชาธิปัตย์ ก็ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบ แม้จะเป็นพรรคเดียวก็ต้องทำ เพราะเราคือเสาหลักในระบอบประชาธิปไตย ถ้าไม่มีเราบ้านเมืองและประชาชนจะพึ่งใครได้ในสถานการณ์แบบนี้.

Comment

Comment:

Tweet