พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ร่อนจดหมาย ประกาศขอเสียสละสุขส่วนตัวเพื่อสร้างความปรองดองในชาติ การันตีกรณี พ.ร.ฎ.ขอพระราชทานอภัยโทษของรัฐบาล ไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ของตนเองแน่นอน...

ภายหลังจากที่มีข่าวรัฐบาลประชุมลับกรณีเตรียมร่างพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ และมีการกล่าวถึงว่าการกระทำดังกล่าว อาจเชื่อมโยงสู่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รวมถึงมีการตีความการไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่า เพื่อหลบเลี่ยงการถูกข้อกล่าวหากระทำการเพื่อเอื้อประโยชน์พวกพ้องนั้น ล่าสุด นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้นำจดหมายที่ร่างโดยลายมือของอดีตนายกรัฐมนตรี ที่เขียนจดหมายถึงประชาชนชาวไทย ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ที่ดูไบออกเผยแพร่ โดยยืนยันว่าตนเองพร้อมที่จะสละความสุขส่วนตัวเพื่อให้เกิดความปรองดอง และเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะไม่กระทำการใดๆที่ให้ประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเป็นช่วงที่รัฐบาลต้องนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤติภัยธรรมชาติ

 

Comment

Comment:

Tweet