สวนดุสิตโพล ระบุ ประชาชนส่วนใหญ่โอด น้ำท่วมทำความเป็นอยู่ลำบาก ทั้งอาหารการกินและการเดินทาง และหากน้ำลดจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม แต่จะมีความรอบคอบขึ้น ซึ่งหากน้ำท่วมอีกครั้ง จะเตรียมเงินสำรองตุนอาหาร ซื้อเรือ ฯลฯ

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล กรณีผลกระทบจากน้ำท่วมกับการใช้ชีวิตของประชาชน จำนวน 1,288 คน ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2554 โดยผลกระทบจากน้ำท่วมที่ประชาชนได้รับ ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.38 เป็นการเดินทางไม่สะดวก ค่าใช้จ่ายการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 30.53 เห็นว่าของกินของใช้ต่างๆไม่เพียงพอ หาซื้อยาก ร้อยละ 8.76 เห็นว่าต้องหยุดงาน หยุดเรียน และรายได้ลด ร้อยละ 7.01 เห็นว่ากล่ินของน้ำเน่า ขยะที่กองอยู่ตามหน้าบ้าน ถนน สะพานลอย และร้อยละ 5.32 เห็นว่าการใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้รับความสะดวก

สำหรับการใช้ชีวิตของประชาชนในช่วง "น้ำท่วม" เปลี่ยนไปอย่างไร ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.66 เห็นว่า ความเป็นอยู่ลำบากมากขึ้น ทั้งเรื่องอาหารการกินและการเดินทาง ประชาชนร้อยละ 17.78 เห็นว่า ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังทั้งของตนเองและครอบครัว ซึ่งประชาชนร้อยละ 13.23 เห็นว่าต้องติดตามข่าวสารเพิ่มขึ้น พูดคุยกันแต่เรื่องน้ำท่วม ประชาชนร้อยละ 13.16 เห็นว่า การเดินทางส่วนใหญ่ต้องอาศัยเรือ รถทหาร รถเมล์ มอเตอร์ไซค์ และร้อยละ 3.17 เห็นว่าต้องเตรียมอุปกรณ์ ชุดกันน้ำท่วม สำหรับเดินลุยน้ำ

ส่วนเมื่อน้ำลด ประชาชนจะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตอะไรบ้าง ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.13 จะใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิม แต่มีความระมัดระวัง รอบคอบมากขึ้น ร้อยละ 18.84 จะต้องปรับปรุงบ้าน ยกพื้นบ้านให้สูงขึ้น และย้ายสิ่งของ ร้อยละ 11.31 เห็นว่าจะต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด จะได้มีเงินสำรองไว้ใช้ยามจำเป็น ร้อยละ 6.26 เห็นว่าจะต้องวางแผนล่วงหน้า หากต้องเจอกับน้ำท่วมอีก และร้อยละ 5.46 จะให้ความสำคัญ และช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

โดยการเตรียมตัวของประชาชน หากเจอเหตุการณ์น้ำท่วมอีก ร้อยละ 39.17 เห็นว่าจะต้องเตรียมเงินสำรอง ตุนอาหาร น้ำดื่ม ยา ของใช้จำเป็น และต้องซื้อเรือ ร้อยละ 17.64 เห็นว่าจะต้องเก็บของไว้ที่สูงและตัดไฟให้เรียบร้อย ร้อยละ 17.52 จะต้องหาที่อยู่ชั่วคราวที่ปลอดภัยและเดินทางสะดวก ร้อยละ 13.71 จะนำบทเรียนครั้งนี้ไปใช้ครั้งหน้า และร้อยละ 11.96 จะติดตามข่าวสารอย่างมีสติ ศึกษาวิธีป้องกันน้ำท่วมให้พร้อม

Comment

Comment:

Tweet