แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 46 ในหลวง มีพระอาการเจ็บบริเวณพระนาภีด้านล่างน้อยลง และมีพระปรอท (ไข้) ลดลง พระอาการทั่วไปดี คณะแพทย์ฯ ขอพระราชทานให้ประทับ (นั่ง) เป็นครั้งคราว...

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.​สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 46 ดังนี้

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานพระอาการประชวรถุงเนื้อเยื่อบนผนังของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) อักเสบ ว่าพระอาการเจ็บบริเวณพระนาภีด้านล่างน้อยลง และมีพระปรอท (ไข้) ลดลง พระอาการทั่วไปดี คณะแพทย์ฯ ขอพระราชทานให้ประทับ (นั่ง) เป็นครั้งคราว เสวยพระกระยาหารเหลวได้ และทรงพระบรรทมได้ดี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
20 พฤศจิกายน 2554

Comment

Comment:

Tweet