General

ที่ประชุมครม.มอบหมายให้ "พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ" รองนายกรัฐมนตรี หารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเรื่องการจัดเตรียมงานพระศพของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี...

 

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ประชาชนจำนวนมากยังเดินทางมาถวายพวงมาลา พร้อมทั้งร่วมสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อาทิ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวชิราวุธ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา ราชตฤณมัยสมาคม อบต.ภูผาม่อน จ.ขอนแก่น โรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ คณะนางสาวไทย 2553 ประกอบด้วย น.ส.กฤชภร หอมบุญศักดิ์ น.ส.วรรัตน์ นิยมเบส น.ส.สิริมา อรชร เป็นต้น ส่วนพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระพิธีธรรมวัดจักรวรรดิราชาวาส วัดสระเกศ สวดพระอภิธรรม และรับพระราชทานฉันเช้า จากนั้นเวลา 11.00 น. พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพน และวัดสุทัศนเทพวราราม รับพระราชทานฉันเพล ทั้งนี้ ตลอดทั้งวันยังมีการประโคมย่ำยามทุก 3 ชั่วโมง และมีพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่เวลา 18.00 น. ต่อเนื่องจนถึงเช้าด้วย

สำนักพระราชวังแจ้งว่า ในวันพุธที่ 17 ส.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมาชิกราชสกุลทุกมหาสาขา ซึ่งมีจำนวนถึง 131 ราชสกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญพระกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ เวลา 10.30 น.พระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 แล้ว พระสงฆ์ทั้งหมดถวายพรพระ จากนั้นเวลา 11.00 น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร สดับปกรณ์ และในเวลา 19.00 น. สมาชิกราชินิกุล จะเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ในช่วงค่ำ

วันเดียวกัน นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวแถลงหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี หารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องการจัดเตรียมงานพระศพของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะผู้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างพระเมรุ และอาคารประกอบซ่อมราชรถ พระยานมาศ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างพระเมรุฯว่า กรมศิลป์ได้เชิญผู้บริหารทุกสำนักที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเรียนเชิญ พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะผู้ออกแบบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แบบร่างพระเมรุที่ พล.อ.ต.อาวุธออกแบบไว้ และกรมสรรพาวุธทหารบกได้แจ้งมาแล้วว่าในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น. จะเข้ามาที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อตรวจสภาพพระราชรถ ราชรถน้อย พระยานมาศสามลำคาน ทั้งหมดที่จะต้องใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯด้วย

กรมศิลป์แบ่งงานพระเมรุฯ "โสมสุดา" เผยช่างทหารกรมสรรพวุธเตรียมเข้ามาตรวจสภาพราชรถ 18 ส.ค.นี้...

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะผู้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างพรเมรุ และอาคารประกอบ ซ่อมราชรถ พระยานมาศ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างพระเมรุฯว่า ในส่วนของกรมศิลปากรได้เชิญผู้บริหารทุกสำนักที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเรียนเชิญ พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะผู้ออกแบบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แบบร่างพระเมรุที่ พล.อ.ต.อาวุธ ได้ออกแบบไว้ และเมื่อสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง ได้แจ้งมายังกรมศิลปากรแล้ว ทุกสำนักที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งดำเนินการอย่างทางการต่อไป              

นางโสมสุดา กล่าวอีกว่า ในส่วนของการสร้างพระเมรุ อาคารประกอบในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ หน่วยงานหลักๆ ประกอบด้วย สำนักสถาปัตยกรรมดูแลในส่วนนี้ ที่การก่อสร้างพระเมรุจะดำเนินการตามแผนงานคล้ายของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในส่วนของสำนักช่างสิบหมู่เตรียมการบูรณะซ่อมแซมพระราชรถ เช่น ประดับกระจก ปิดทองเพิ่มเติม ส่วนของสำนักพิพิธภัณฑ์จะมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มเพื่อการอนุรักษ์ มาช่วยดูแลซ่อมแซมพระราชรถ เป็นต้น

"ขณะนี้ทางกรมสรรพาวุธทหารบก ได้แจ้งมาทางกรมศิลปากรแล้วว่าในวันที่ 18 ส.ค.นี้ เวลา 10.00 น. จะเข้ามาโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อตรวจสภาพพระราชรถ ราชรถน้อย พระยานมาศสามลำคาน ทั้งหมดที่จะต้องใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯด้วย" อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว.

ระดมช่างศิลปกรรมไทย500 ชีวิต ก่อสร้างประดับพระเมรุ กรมศิลป์ทำหนังสือขอทหารช่างเข้าตรวจล้อเพลาราชรถ- พระยานมาศ-เกรินบันไดนาค อดีตพระพี่เลี้ยงของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อายุ 102 ปี เผยพระเมตตาและน้ำพระทัยของเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ที่มีต่อข้าราชบริพารและผู้ใกล้ชิด ทรงงดงามยิ่งนัก...

 

ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ประชาชนจำนวนมากยังคงเดินทางมาร่วมสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ด้วยความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่อง ขณะที่พระราชพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ ซึ่งดำเนินมาจนถึงวันที่ 9 ส.ค. เป็นวันที่ 13 แล้ว และเมื่อเวลา 07.00 น. ม.จ.จุลเจิม ยุคล ทรงเป็นประธานถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดประยุรวงศาวาส ที่สวดพระอภิธรรมพระศพ ตั้งแต่ค่ำวันที่ 8 ส.ค. จากนั้นในเวลา 11.00 น. ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เป็นประธานถวายภัตตาหารเพล แด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโฆสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราช รังสฤษฎิ์ที่สวดพระอภิธรรมพระศพ

สำหรับบรรยากาศตลอดทั้งวัน ประชาชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในพระอุปถัมภ์ ทยอยนำพวงมาลาไปถวายสักการะพระศพ สมเด็จ พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อย่างต่อเนื่อง แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ อาทิ ราชสกุลดิศกุล นายสฤษฎิ์ อภัยภูมินารถ คุณหญิงศศิมา ศรีกรม์ และคณะสายสกุลอภัยวงศ์ หนุ่ม-ศรราม เทพพิทักษ์ พร้อมคณะข้าราชบริพารวังรื่นฤดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยทองสุข คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง คณะกรรมการสโมสรไลออนส์ กรุงเทพแหลมทอง และนางเตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้กำกับและนักแสดงในสังกัด ฯลฯ

หนุ่ม-ศรราม กล่าวว่า ได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในงานฉลองพระชนมายุ 7 รอบ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2552 และเป็นพิธีกรในการดำเนินการประมูลของประทานของพระองค์ เพื่อหารายได้ให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ แม้จะมีโอกาสได้ถวายงานไม่มากและเคยได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านเพียงครั้งเดียว ที่ รพ.ศิริราช แต่ก็รู้สึกถึงพระเมตตาของพระองค์ ทรงทำทุกอย่างเพื่อคนไทย ตนและคนในครอบครัวต่างรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่าน หากมีเวลาว่างจากงานซ้อมละครจะพยายามมาบำเพ็ญกุศลทุกวัน

ขณะเดียวกัน ในจำนวนผู้มาสักการะพระศพ มี คุณหญิงนิธิวดี อ้นตระการ อายุ 102 ปี อดีตคุณพนักงานในรัชกาลที่ 6 พระพี่เลี้ยงของสมเด็จพระ เจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กล่าวว่า สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ทรงเคร่งครัดในเรื่องของกฎระเบียบ ตามรอยพระราชบิดาทุกประการ โดยเฉพาะไม่ทรงโปรดให้ข้าราชบริพารในพระองค์ ทำอะไรโดยไม่ได้รับอนุญาต มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่พระองค์ท่านยังทรงพระเยาว์ ได้ตามเสด็จพระนางเจ้าสุวัทนาวรราชเทวี พระราชมารดา ไปประทับยังพระราชวังมฤคทายวัน วันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวที่สุด สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯทรงมีรับสั่งว่าร้อน ตนและข้าราชบริพารที่อยู่ใกล้ๆ จึงไปเปิดพัดลมถวาย ไม่ถึงหนึ่งนาทีสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ก็ดำเนินมาที่ด้านหลัง พร้อมใช้พระหัตถ์ตีเบาๆที่หลังตน และรับสั่งว่า “ฟ้าหญิงไม่โปรดให้ใครทำอะไรถวายก่อนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่จากนั้นไม่นานพระองค์ก็เสด็จมาประทับที่ตักพร้อมรับสั่งอย่างมีพระเมตตาว่า “นิจ๋าฟ้าหญิงขอโทษ” ซึ่งรับสั่งประโยคนั้นทำให้ตนซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อผู้รับใช้อย่างตน นอกจากนี้พระองค์ท่านทรงไม่ลืมคนถวายงานเช่นกัน เพราะไม่เพียงแค่โปรดให้ตัดชุดฉลองพระองค์ให้เท่านั้น แต่ทรงโปรดให้ตัดชุดให้แก่ตนเองในยามที่ต้องตามเสด็จด้วย

ส่วนนางประนอม อิศรางกูร ณ อยุธยา พระญาติในพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี พระมารดาใน สมเด็จ พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ผู้ซึ่งเคยถวายงานในสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ กล่าวว่า เมื่อครั้งที่ตนยังเล็กมีโอกาสได้ตามคุณพ่อคุณแม่ เข้าไปถวายงานรับใช้สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ที่พระตำหนักพัชราลัย หัวหิน สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ทรงมีพระชนมายุมากกว่าตน 3-4 ปี พระองค์ท่านทรงมีน้ำพระทัยอันงดงาม ต่อผู้ใกล้ชิดเป็นอย่างมาก ทรงให้ความเป็นห่วงและทรงเป็นกันเอง กับผู้ถวายงานทุกคน จำได้ว่าตอนเด็กตนค่อนข้างซนแล้วไปเล่นข้าวของในพระตำหนักจนเกือบเสียหายไปหลายชิ้น สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ทอดพระเนตรเห็น จึงมีรับสั่งอย่างมีพระเมตตาว่า “ถ้าชอบอะไรให้บอกฉันจะจัดหาให้” ทำให้ตนรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเรื่อยมา และรู้สึกรักประทับใจในตัวพระองค์มากที่สุด ที่ยังคงจดจำตราบจนทุกวันนี้คือ พระองค์มิเคยทรงลืมผู้ที่เคยถวายงานแม้แต่ครั้งเดียว  มีอยู่วันหนึ่งท่านโปรดให้ผู้แทนพระองค์โทรศัพท์มาให้เข้าเฝ้าเพื่อรับประทานเข็มพระนามาภิไธยย่อ พร.ที่ประทานให้แก่ผู้ที่ถวายงานใกล้ชิดเท่านั้น ท่านยังมีรับสั่งกับตนและน้องสาวว่า “มาเยี่ยมหญิงบ่อยๆนะ”

ต่อมาเวลา 16.30 น. สำนักพระราชวังแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวารพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ถวายพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพทรงธรรม พระธรรมปริยัติเวที วัดพระปฐมเจดีย์ ถวายพระธรรมเทศนา ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 10 ส.ค. เวลา 17.00 น. และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยาม มกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวารพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 86 รูป ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในเวลา 10.30 น. วันที่ 11 ส.ค.